یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۱
معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات برگزار می کند:
گفتگوی دینی، ظرفیت های منطقه ای و جهانی

گفتگوی دینی،ظرفیت های منطقه ای و جهانی؛ با تمرکز بر فرصت ها و چالش های ارتباطات بین الملل انقلاب اسلامی در شمال آفریقا، امروز ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می گردد.