یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰
با حضور دانشجویان و دانش‌آموختگان همشهری؛
مجمع دانشجویان منطقه کاشان برگزار شد

مجمع دانشجویان منطقه کاشان با حضور دانشجویان و دانش‌آموختگان همشهری برگزار شد.