یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۱۵
صوت/ مداحی جلسه هفتگی یکشنبه ۱۳۹۶/۷/۱۶

صوت مداحی جلسه هفتگی یکشنبه ۱۳۹۶/۷/۱۶ با نوای برادر وحید نادری برای دانلود آماده گردیده است.