پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۷:۳۰
رونمایی نسخه پیش چاپ «اولین اثر ایجابی حوزه» نظام مالی، در دانشگاه امام صادق(ع)

مراسم رونمایی از نسخه پیش چاپ «اولین اثر ایجابی حوزه» نظام مالی، در دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان نظام مالی نوین اسلامی روز دوشنبه ۲۴ مهرماه برگزار می گردد.