دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۲۰:۰۳
مسابقه کتاب خوانی
کتاب «روضه اصحاب چیست؟»

اشاره: این‌جا همه‌چیزش «آداب» دارد، حتی چای روضه نوشیدن! هرچیزی برای خودش آیینی دارد. آیین چای نوشیدن هم برای خودش فصلی دارد شنیدنی!

چای را باید با جمع نوشید، نه تنها؛ چراکه هدف از فرصت سردشدن مختصر چای برای نوشیدن، اتلاف وقت نیست بلکه ذخیرۀ زمان است! سرمایه‌گذاری در «تعارف بین المؤمنین» (تعارف: معارفه و آشنایی).
چای اندک‌اندک آمادۀ نوشیدن می‌شود و در این فرایند سردشدن چای، تو گرم می‌شوی! گرمِ سخن، گرم آشنایی، گرم شناخت اهالی خیمۀ امام حسین -این بزرگ‌ترین تشکل ایمانی- و این‌ها همه «با جماعت نوشیدن چای» محقق می‌شود.
چای بهانه‌ای است برای جمع‌شدن و سخن‌گفتن دربارۀ مسائل عاشورا…
الغرض آن‌که در چای نوشیدن هیئتی اصل «تک‌خوری ممنوع!» جریان دارد. به تعبیر زیبای حافظ:
«سخن درست بگویم نمی‌توانم دید
که می‌خورند حریفان و من نظاره کنم» («مِی خورند» یا «می‌خورند»؟!)

برگرفته شده از کتاب روضه اصحاب چیست؟
[نویسنده: سید علی اصغر علوی ]

خرید نسخه چاپی کتاب با تخفیف ۲۰ درصد:
goo.gl/rTd8Uu

خرید نسخه الکترونیک در سه اپلیکیشن طاقچه، فراکتاب و پاتوق کتاب:
goo.gl/72kZi3
goo.gl/Z4Nmzh
goo.gl/r2qsjH