دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۲۱:۳۰
نشست علمی با موضوع نقش اندیشمندان ایرانی در خدمت به تفاسیر قرآنی

نشست علمی با موضوع نقش اندیشمندان ایرانی در خدمت به تفاسیر قرآنی و نگهداری مخطوطات اسلامی برگزار می شود.