دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۲۰:۰۷
گزارش ساخت و تجهیز اتاق سرور

اتاق سرور (مرکز یکپارچه ذخیره سازی، پردازش و توزیع پهنای باند دانشگاه) رونمایی شد.

جهت مشاهده “گزارش ویدئویی ساخت و تجهیز اتاق سرور دانشگاه “بدون کم شدن حجم اینترنت از پورتال دانشگاه به آدرس زیر استفاده نمایید.

http://portal.isu.ac.ir/