دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۲۰:۰۳
اسامی قبول شدگان دانشکده معارف اسلامی و مدیریت در مقطع دکتری در سال ۹۶

اسامی قبول شدگان دانشکده معارف اسلامی و مدیریت در مقطع دکتری در سال ۹۶ اعلام شد.