چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۷:۳۰
تمدید حکم
مسئولیت دکتر سعدی به عنوان رئیس دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد

تمدید حکم مسئولیت دکتر سعدی به عنوان رئیس دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد صادر شد.