چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۰۶
حکم انتصاب
دکتر مصلایی پور به سمت معاون مدیر گروه دروس معارف اسلامی و عمومی

حکم انتصاب دکتر مصلایی پور به سمت معاون مدیر گروه دروس معارف اسلامی و عمومی صادر شد.