جمعه ۰۷ مهر ۱۳۹۶ ۲۱:۱۵
عکس/ خلاصه سخنرانی های شب های محرم هیئت میثاق با شهدا

خلاصه سخنرانی های شب های دوم، سوم، چهارم، ششم و هشتم محرم هیئت میثاق با شهدا خدمتتان ارائه گردیده است.