پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۲۲:۱۵
اعطای دکترای افتخاری به شهید احسان آقاجانی معمار

این مراسم در اول مهرماه همزمان با شروع سال تحصیلی جدید برگزار می گردد.