چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ۲۰:۰۰
در جلسه هم اندیشی معاونت‌های اداری و مالی و دانشجویی و فرهنگی بررسی شد؛
آمادگی همه جانبه دانشگاه برای استقبال از دانشجویان و آغاز بهار تعلیم و تربیت

جلسه هم اندیشی معاونت‌های اداری و مالی و دانشجویی و فرهنگی؛با موضوع برسی آمادگی همه جانبه دانشگاه برای استقبال از دانشجویان و آغاز بهار تعلیم و تربیت برگزار شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛ در این جلسه که به میزبانی معاونت دانشجوی و فرهنگی برگزار شد، آقایان دکتر کردنائیج معاونت‌های اداری و مالی، مهدی مشفق قائم مقام معاونت دانشجویی و فرهنگی، اکبر عرفانی فر مدیرکل دانشجویی و فرهنگی وهمچنین سایر مدیران ادارات معاونت دانشجویی و فرهنگی حضور داشتند و به برسی آمادگی همه جانبه دانشگاه برای استقبال از دانشجویان و آغاز بهار تعلیم و تربیت پرداخته شد.