دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۲۲:۰۰
اعطای جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی به برترین مقالات مستخرج از پایان‌نامه در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

به برترین مقالات مستخرج از پایان‌نامه در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی اعطا می‌شود.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی از انجمن مالی اسلامی ایران، به برترین مقالات مستخرج از پایان‌نامه در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی اعطا می‌شود.

انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد در راستای تشویق پژوهشگران و دانشجویان کشور به انجام مطالعات علمی کاربردی در زمینه مالی اسلامی، از برترین مقالات استخراج شده از رساله های دکتری و پایان نامه های  کارشناسی ارشد در حوزه مالی اسلامی که در یک نشریه علمی-پژوهشی معتبر چاپ شده باشد ، پس از بررسی در کمیته علمی، تقدیر بعمل آورد.

لذا از فارغ التحصیلان در رشته های مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی، بانکداری ، بیمه و سایر رشته‌های مرتبط مالی اسلامی درخواست می گردد که مقاله استخراج شده از پایان نامه یا رساله خود را (همراه با نام مجله علمی – پژوهشی پذیرنده مقاله و شماره آن) حداکثر تا تاریخ  ۲۰ مهرماه ۱۳۹۶ به ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی info@iaif.ir در  قالب فایل word و pdf ارسال نمایند.

جوایزی به مقاله های برتر در دو مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از طرف انجمن مالی اسلامی ایران در سومین همایش مالی اسلامی اهدا می گردد.