دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۲۱:۱۵
اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری ۹۶ دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)

۱۴ نفر از دانشجویان دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (ع) در آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ قبول شدند.