شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۶:۰۶
دو معاونت اقتصادی جدید! یکی در ریاست جمهوری و دیگری در وزارت خارجه!

ایجاد این دو معاونت می تواند نشانه ای باشد از تمایل دولت دوازدهم برای تغییر مسیر گذشته و تاکید بر اقتصاد (به جای سیاست خارجی آمریکاگرا)، هرچند تضعیف تیم اقتصادی کابینه اقدامی در تعارض با این سیاست است!

اما نکته مهم این است که به رغم اینکه فعالیت قدرتمند و موثر معاونت اقتصادی وزارت خارجه می تواند به تقویت دیپلماسی اقتصادی و از آن مسیر پیشبرد اقتصاد مقاومتی کمک کند، ایجاد معاونت اقتصادی رییس جمهور با وجود سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد (که به لحاظ قانونی متولی برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت هستند) می تواند منشا تعارضات و اصطکاک هایی در عالی ترین سطح اقتصادی دولت و در نهایت چالش در اداره اقتصادی کشور شود، به خصوص اینکه تفاوت های جدی در آراء اقتصادی سران دستگاه های مذکور وجود دارد.
مشابه این پدیده در دولت دکتر احمدی نژاد، انتصاب دستیاری ویژه برای امور بین الملل بود که در نهایت موجب بروز چالش با وزارت امور خارجه وقت گردید.

امید است جناب روحانی این تحولات را مبتنی بر پایه های منطقی و با لحاظ پیامدهای احتمالی صورت داده باشند و نه صرفا جایابی برای برخی نفرات مخلوع دولت یازدهم!

منبع: کانال دکتر حجت الله عبدالملکی