شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۷:۳۰
۲۷ شهریورماه آخرین مهلت ثبت درخواست وام عتبات دانشجویی

طبق اعلام اداره امور دانشجویی ۲۷شهریورماه آخرین مهلت ثبت درخواست وام عتبات دانشجویی می‌باشد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛   طبق اعلام اداره امور دانشجویی ۲۷شهریورماه آخرین مهلت ثبت درخواست وام عتبات دانشجویی می‌باشد و دانشجویان متقاضی تا تاریخ ۲۷ شهریورماه به اداره امور دانشجویی مراجعه کنند؛ همچنین گفتنی است که ، ارائه وام فقط به کسانی امکان پذیر است که مدارک ذیل را داشته باشند:

ارائه سند تعهد محضری

تکمیل فرم تقاضای وام زیارت عتبات

تصاویر فیش واریزی بانک جهت دریافت ویزا و بیمه

تصویر گذرنامه

ارائه شماره حساب بانک تجارت به نام دانشجو