یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۹:۰۰
تصاویری از اقامه نماز حضرت آیت الله مهدوی کنی قدس سره

در ادامه تصاویری از اقامه نماز حضرت آیت الله مهدوی کنی قدس سره را در طول سالیان آخر عمر ایشان، مشاهده کنید.