جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۰۰
شهید تندگویان در لباس فارغ التحصیلی در دانشگاه امام صادق(ع)

تصویر امروز صفحه رسمی اینستاگرام معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، درباره ی علت نام گذاری پل مدیریت و گذشته ی دانشگاه امام صادق (ع) است.