پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۰۰
هدیه متفاوت برای حسام الدین آشنا

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور، تصویر هدیۀ حسین دهباشی را به عنوان عکس پروفایل خود انتخاب کرد.