چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰
در ایام شهادت دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) بخوانید؛
مختصری از خاطرات و دست‌نوشته‌های «شهیدان وقار و خانبابایی»

در ایام شهادت «شهیدان خانبابایی و وقار» مختصری از خاطرات و دست‌نوشته‌های «شهیدان وقار و خانبابایی» را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.

دانشجویی و فرهنگی؛  در ایام شهادت «شهیدان خانبابایی و وقار» مختصری از خاطرات و دست‌نوشته‌های این شهدای گرانقدر را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.

 

دانلود بخش خاطرات و دست‌نوشته‌های
شهید 
علیرضا وقار

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۵/۹

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست‌نوشته‌های
شهید 
علیرضا خانبابایی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۵/۹

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید