چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۰۰
گزیده صوت | تفاوت تئوری سازمان و مدیریت

در گزیده صوت پیش رو دکتر سید مجتبی امامی به تبیین «تفاوت تئوری سازمان و مدیریت» می پردازد. از دیدگاه وی سازمان به دنبال توصیف است اما در تئوری مدیریت متناسب با هدف فرض گرفته شده، از وضعیت موجود راهی برای رسیدن به هدف مطلوب برگزیده می‌شود.