یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰
مشارکت دانشگاه امام صادق (ع) در کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

دانشگاه امام صادقعلیه السلام در کنفرانس سالانه “پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی” مشارکت می نماید.