سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶ ۲۱:۱۵
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران خبر داد؛
مهلت ارسال آثار به «دومین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری” تمدید شد

مهلت ارسال آثار به «دومین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری” تا ۱۹ مرداد ماه تمدید شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  مهلت ارسال آثار به «دومین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری” تا ۱۹ مرداد ماه تمدید شد.

این همایش با همکاری بانک شهر و  انجمن علمی اقتصاد شهری ایران روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه برگزار خواهد شد.