یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ ۲۱:۳۰
دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی(ره)؛
فراخوان حمایت از پایان نامه های مرتبط با حوزه فکری آیت الله مهدوی کنی(ره)

طبق اعلام دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی(ره)، این دفتر از پایان نامه های مرتبط با حوزه فکری آیت الله مهدوی کنی(ره) حمایت مادی و معنوی خواهد کرد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی  و  طبق اعلام دفتر حفظ  و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی(ره)، این دفتر از  پایان نامه های مرتبط با حوزه فکری آیت الله مهدوی کنی(ره) حمایت مادی و معنوی خواهد کرد.

لازم به ذکر است که میزان حمایت مادی و معنوی از دانشجو برای هر پایاننامه در چهارچوب قرارداد دوطرفه بین دفتر و دانشجو خواهد بود. ضمنا پایان نامه هایی مشمول برخورداری از حمایت مالی می شوند که موضوع آنها علاوه بر تصویب در دانشکده و دانشگاه، به تایید دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی(ره) نیز رسیده باشد، گفتنی است که میزان حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله ها در موضوعات مرتبط، متناسب با نمرہ ی نهایی خواهد بود.