شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۹:۰۵
گزارش اجمالی از مجموع برنامه‌های انجمن علمی دانشجویی الهیات

انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق(ع) از برنامه‌های برگزار شده در بازه مهر ۹۵ تا خرداد ۹۶ ارائه گزارش کرد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛ انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق(ع) از برنامه‌های برگزار شده در بازه مهر ۹۵ تا خرداد ۹۶ ارائه گزارش کرد.

 

بر این اساس گزارش اجمالی از مجموع برنامه‌های انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق(ع) که در طول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ برگزار شد، به شرح ذیل می‌باشد:

 

۱- نشست علمی(۱): فقه الاجاره
ارائه: دکتر سید علی حسینی-دکتر بیاتی و دکتر بزرگمهر
تاریخ: ۵ مهر ۹۵

۲- کارگاه آموزشی(۱): زمینه های پژوهشی رشته علوم قرآن و حدیث
ارائه: دکتر محمود کریمی
تاریخ: ۱۲ مهر ۹۵

۳- کارگاه آموزشی(۲) زمینه های پژوهشی رشته فقه و مبانی حقوق
ارائه: دکتر اصغرآقا مهدوی
تاریخ: ۱۲ مهر ۹۵

۴- کارگاه آموزشی(۳): زمینه های پژوهشی رشته فلسفه و کلام اسلامی
ارائه: دکتر کاظم فرقانی
تاریخ: ۱۲ مهر ۹۵
۵- نشست علمی(۲): شیعه پژوهی در آلمان
ارائه: دکتر احمد پاکتچی و دکتر مارکوس گرهلد
تاریخ: ۲۶ مهر ۹۵

۶- نشست علمی(۳): «مفاهیم حوزه معرفت در زبان قرآن»
ارائه: دکتر احمد پاکتچی
تاریخ: ۳ آبان ۹۵

۷- نشست توجیهی دبیر انجمن الهیات با دانشجویان ورودی جدید در حاشیه همایش مصباح
تاریخ: ۶ آبان ۹۵

۸-  نشست علمی(۴): فقه محیط زیست(بحران آب)
ارائه: دکتر سید علی حسینی و دکتر کاووس سید امامی
تاریخ: ۱۰ آبان ۹۵

۹- گزارش فرصت مطالعاتی با عنوان مبانی قرآنی علوم انسانی اسلامی
ارائه: دکتر محمود کریمی
تاریخ: ۱۷ آبان ۹۵

۱۰- کارگاه آموزشی(۴): “شیوه مطالعه کتب تخصصی رشته الهیات” ۱
ارائه: دکتر احمد پاکتچی
تاریخ: ۲۲ آذر ۹۵

۱۱- اردوی علمی- زیارتی قم و جمکران- دیدار با برخی علمای حوزه علمیه و مراکز علمی پژوهشی مانند کتابخانه آیت الله مرعشی و…
تاریخ: ۸ الی ۱۰ دی ۹۵

۱۲- کارگاه آموزشی(۵): “شیوه مطالعه کتب تخصصی رشته الهیات” ۲
ارائه: دکتر احمد پاکتچی
تاریخ: ۱۲ دی ۹۵

۱۳- نشست صمیمی مدیرگروه علوم قرآن و حدیث با دانشجویان ورودی جدید
ارائه: دکتر مهدی ایزدی
تاریخ: ۲۵ بهمن ۹۵

۱۴- برگزاری نمایشگاه از مجموعه کتب و پایان نامه های تازه انتشاریافته دانشکده الهیات، در حاشیه سومین جشنواره تقدیر از اساتید و دانشجویان برتر دانشگاه امام صادق(ع)
تاریخ: ۲ اسفند ۹۵

۱۵- نشست صمیمی مدیرگروه فقه و مبانی حقوق با دانشجویان رشته
ارائه: حجت الاسلام دکتر سعدی
تاریخ: ۷ اسفند ۹۵

۱۶- همایش اسلام، طبیعت و محیط زیست
با ارائه جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه
تاریخ: ۱۰ اسفند ۹۵

۱۷- سخنرانی فلسفی(۱); اعتبارایات علامه طباطبایی
ارائه: دکتر محمود مروارید
تاریخ: ۱۵ اسفند ۹۵

۱۸- سخنرانی علمی دانشجویی(۱): اعجاز معنوی قرآن کریم
ارائه : سید مهران موسوی
تاریخ: ۱۶ اسفند ۹۵

۱۹- سخنرانی فلسفی(۲); درآمدی بر فلسفه تاریخ
ارائه: دکتر مسعود صادقی
تاریخ: ۲۲ اسفند ۹۵

۲۰- سخنرانی فلسفی(۳); درآمدی بر فلسفه هنر
ارائه: دکتر هادی ربیعی
تاریخ: ۲۰ فروردین ۹۶

۲۱- سخنرانی فلسفی(۴); فلسفه اسلامی و تاریخ اندیشه ها
ارائه: دکتر علی غزالی فر
تاریخ: ۳ اردیبهشت ۹۶

۲۲- کارگاه آموزشی(۶): نگارش مقاله علمی
ارائه: حسین شجاعی
تاریخ: ۴ اردیبهشت ۹۶

۲۳- بایسته های آموزشی و پژوهشی رشته علوم قرآن و حدیث
ارائه: دکتر احمد پاکتچی
تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۹۶

۲۴- فراخوان ارسال مقاله به دوفصلنامه علمی-تخصصی بلاغ مبین
تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۹۶

۲۵- برگزاری  جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی امور انجمن های علمی-دانشجویی
تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ۹۶

۲۶- سخنرانی فلسفی(۵)؛ شباهتها وتفاوتهای فلسفه اسلامی وفلسفه غرب
ارائه: دکتر محمد ایلخانی
تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۹۶

۲۷- نشست علمی(۵): مصطلحات مربوط به عقل و نفس
ارائه: دکتر احمد پاکتچی
تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۹۶

۲۸- نشست علمی(۶): ماده و صورت در فلسفه ملاصدرا
ارائه: استاد عبدالرسول عبودیت
تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۹۶

۲۹- سخنرانی علمی دانشجویی(۲)؛ گفتمان خوداستنادی در قرآن کریم
ارائه: محمد باعزم
تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۹۶

۳۰- کارگاه آموزشی(۷)؛ پروپوزال نویسی
ارائه: دکتر رضا اکبری
تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۹۶

۳۱- نشست علمی(۷): تجربه دینی
ارائه: دکتر بابک عباسی
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۹۶
۳۲- سخنرانی فلسفی(۶): حکمت عملی در اندیشه فارابی
ارائه: حجت الاسلام دکتر زهیر انصاریان
تاریخ: ۳ خرداد ۹۶

۳۳- سخنرانی فلسفی(۷): کاربرد طبیعیات در الهیات فلسفه اسلامی
ارائه: دکتر سعید انواری
تاریخ: ۱۰ خرداد ۹۶

۳۴- برگزاری مسابقات فوتسال؛ جام الهیات
تاریخ: اردیبهشت و خرداد ۹۶

۳۵- سخنرانی فلسفی(۸): فلسفه هگل
ارائه: دکتر علی مرادخانی
تاریخ: ۲۴ خرداد ۹۶

گفتنی است؛ برنامه‌های آتی و پیش‌بینی شده انجمن علمی دانشجویی الهیات در تابستان ۹۶ به شرح ذیل خواهد بود:

  1. انتشار دوفصلنامه علمی تخصصی بلاغ مبین شماره های ۴۸ و ۴۹
  2. انتشار دوفصلنامه علمی تخصصی بلاغ مبین شماره های ۵۰ و ۵۱