یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۲۰:۱۳
با انتشار اطلاعیه‌های 8 و 9 اسکان دانشجویی 97-96؛
بازه انتخاب شماره اتاق به ترتیب اولویت آغاز شد

با انتشار اطلاعیه‌های ۸ و ۹ اسکان دانشجویی ۹۷-۹۶، بازه انتخاب شماره اتاق به ترتیب اولویت آغاز شد و تا پایان روز چهارشنبه ۲۴ خردادماه سال جاری ادامه دارد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛ پس از انتشار اطلاعیه شماره ۸ و ۹ اسکان دانشجویی سال تحصیلی ۹۷-۹۶، بازه انتخاب شماره اتاق به ترتیب اولویت آغاز شد و تا پایان روز چهارشنبه ۲۴ خردادماه سال جاری ادامه دارد.

در اطلاعیه شماره ۸ «اسکان دانشجویی» سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در رابطه با دانشجویانی که در فرصت مقرر گروه کامل تشکیل نداده‌اند آمده است:

با پایان بازه تشکیل گروه های کامل و همچنین اتمام بازه تکمیل گروه های ناقص، نکات زیر به اطلاع می رسد :

با توجه به تکمیل ظرفیت اسکان اقامتگاه شماره یک مقرر شد؛ کلیه افراد گروههای ناقص باقی مانده از ورودی ۸۹ الی ۹۳ برای سال تحصیلی آینده در اقامتگاه بلوک ۹ اسکان یابند.

در حال حاضر با توجه به ظرفیت اسکان سال آتی اقامتگاه شماره یک، امکان موافقت با درخواست پنج گروه کامل تشکیل شده برای اسکان در این اقامتگاه وجود ندارد و بایستی پنج گروه مذکور به اقامتگاه بلوک ۹ منتقل شوند. این گروه ها از بین گروه‌های ورودی های ۹۰ تا ۹۲ با کمترین مجموع امتیاز پایه، مشخص و به بلوک ۹ انتقال داده می شوند.

امکان منحل کردن گروه های کامل یا ناقص فعلی به منظور ارائه درخواست اسکان در اقامتگاه شماره یک به هیچ وجه وجود ندارد.

همان طور که در اطلاعیه‌های شماره ۱ امتیاز دانشجویی و اطلاعیه های شماره ۵ و ۷ اسکان آمده است؛ گروه بندی، تعیین محل اقامت و انتخاب شماره اتاق گروه‌های ناقص باقی مانده (اعم از افرادی که از کدرهگیری خود استفاده نکرده‌ند یا طبق الگوی مورد تایید تشکیل گروه کامل نداده‌اند و یا بر روی سامانه به عنوان گروه ناقص ثبت نام کرده‌اند.) توسط کمیسیون دانشجویی اسکان و اداره امور دانشجویی انجام می شود.

در اطلاعیه شماره ۹ «اسکان دانشجویی» سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در رابطه با اعضای گروه های کامل آمده است:

با توجه به شروع بازه انتخاب شماره اتاق، توجه دانشجویان محترم را به نکات زیر جلب می نماید:

بازه انتخاب شماره اتاق از بامداد روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۲ آغاز می شود و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۴ ادامه دارد.

در این بازه صرفا سرگروه های گروه های کامل؛ که گروه کامل خود را با رعایت الگو اسکان تا روز پنج‌شنبه ۹۶/۰۳/۱۸ بر روی سامانه تشکیل دادند، می توانند نسبت به انتخاب شماره اتاق گروه خود اقدام نمایند.

تذکر مهم : از سرگروه های محترم تقاضا می شود، به منظور تسهیل فرایند تعیین شماره اتاق، حداکثر تعداد اولویت ممکن را در سامانه انتخاب نمایند. در صورت وارد نمودن اولویت های اندک و عدم کسب اولویت های محدودِ انتخاب شده توسط سرگروه، انتخاب شماره اتاق توسط سامانه صورت خواهد گرفت.

سهمیه بندی و توزیع سرانه اسکان برای انتخاب شماره اتاق برای هر ورودی طبق جدول زیر اعلام می گردد.

ورودی

محل اسکان و امکان انتخاب شماره اتاق

دکتری

اقامتگاه بلوک ۹طبقه دوم – کلیه اتاق های ضلع غربی

۸۹ حقوق

اقامتگاه بلوک ۹طبقه دوم و سوم (به غیر از ضلع غربی طبقه دوم)

۹۰

بلوک ۱ (طبقات همکف.۱٫۲٫۳٫۴٫۵) – اقامتگاه بلوک ۹طبقه دوم و سوم (به غیر از ضلع غربی طبقه دوم)

۹۱

بلوک ۱ (طبقات ۱٫۲٫۳٫۴٫۵) – اقامتگاه بلوک ۹طبقه دوم و سوم (به غیر از ضلع غربی طبقه دوم)

۹۲

بلوک ۱ (طبقات همکف.۱٫۳٫۴) – بلوک ۲ (طبقات همکف.۲٫۴٫۵) –

اقامتگاه بلوک ۹طبقه دوم و سوم (به غیر از ضلع غربی طبقه دوم)

۹۳

بلوک ۱ (طبقه ۲) – بلوک ۲ (طبقات۱٫۳٫۵) – بلوک ۳ (طبقات همکف.۱٫۲٫۴)

۹۴

بلوک ۲ (طبقات ۱٫۲٫۳٫۴) – بلوک ۳ (طبقات همکف.۲٫۳٫۴٫۵)

۹۵

بلوک ۲ (طبقات همکف ۳٫۴٫۵) – بلوک ۳ (طبقات همکف.۱٫۲٫۳٫۴٫۵)