یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۰۰
نبود دولت مقتدر در کشور دلیل افزایش مشکلات اقتصادی

هرچقدر که پول در بانک ها زیاد باشد، اثر خاصی بر اقتصاد نخواهد داشت مانند درآمدها و بودجه های زیادی که در سازمان های دولتی تصویب می شود اما چون بهره وری و کارایی که لازم است در آن سازمان ها ایجاد نمی کند اثر مناسبی نیز ندارد.

 به گزارش استاد نیوز , حسین عیوضلو عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره حل مشکلات نظام بانکی در دولت یازدهم  گفت: طرح نظام بانکی را براساس رویکرد

دیگری مطرح کردند تا مشکلات برخی بانک ها حل شود، اما در حقیقت در این طرح با نگاه کوتاه مدت به موضوع اصلاح نظام بانکی، باعث شدند اجرای این طرح شکست بخورد.

وی با بیان اینکه در حوزه نظام بانکداری به ابزارسازی، نهاد سازی و بازارسازی نیازمندیم، خاطرنشان کرد: این امور باید متناسب با بخش های مختلف اقتصادی انجام شود. لذا بدون اصلاح نظام بانکی امکان اینکه ما بتوانیم تسهیلات بانکی را به سمت بخش های واقعی اقتصاد پیش ببریم، و درآمدزایی و اشتغال زایی کنیم، وجود ندارد.

عیوضلو ادامه داد: بنابراین هرچقدر که پول در بانک ها زیاد باشد، اثر خاصی بر اقتصاد نخواهد داشت مانند درآمدها و بودجه های زیادی که در سازمان های دولتی تصویب می شود اما چون بهره وری و کارایی که لازم است در آن سازمان ها ایجاد نمی کند اثر مناسبی نیز ندارد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اگر بستر نظام بانکی در کنار نظام پولی هماهنگ نباشد، امکان تأثیرگذاری در فضای اقتصادی کشور نیز فراهم نخواهد شد. وی بر ضرورت هماهنگی میان بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه تأکید کرده و  گفت: متاسفانه گاها مشاهده می شود به دلیل عدم هماهنگی میان بازارهای مختلف در جایی قانون گذاری می کنیم اما همان قانون در جای دیگر موجبات سوءاستفاده می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اهمیت تحول در نظام بانکداری اظهار داشت: برای انجام این تحول قوانین مناسبی وجود ندارد و ساختارهای نظارتی لازم هنوز در نظام بانکی ما نهادینه نشده است. عیوضلو با بیان اینکه تحقیقات نشان می دهد، نظام بانکی در خدمت اقتصاد نیست، خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که بیش از ۱۰ سال است اقدامات لازم در حوزه فعالیت های اقتصادی صورت نگرفته است. وی مشکل اقتصاد را به نبود دولتی مقتدر مرتبط دانسته و گفت: ما دولت مقتدری نداریم که مسائل موجود را حل کند لذا این مشکلات به قدری بزرگ می شود که مانند یک بهمن از ارتفاعات به سمت مردم حرکت کرده و ویرانی های فراوانی را در اقتصاد ایجاد می کند.
این کارشناس اقتصادی در خاتمه راه حل را در یک برنامه ریزی دقیق برای جهت دهی به اقتصاد دانسته و خاطرنشان کرد: هرکدام از طرح هایی که در حوزه نظام بانکداری در هیات دولت یا مجلس مطرح و تصویب شده است اگر به مرحله اجرا برسند، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.

منبع: قدس انلاین