شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۱۵
جلسه ی بررسی و تحلیل ابعاد مختلف سند آموزش ۲۰۳۰

با حضور دکتر علی پارسانیا، مسئول سابق اندیشکده تعلیم و تربیت دال در سالن شهید مطهری برگزار می گردد.