جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۳۳
افت شاخص بورس با یک ترقه بازی!

شاخص بورس امروز تهران در کمتر دو ساعت بعد از ترقه بازی تروریستی داعشی ۵۳۵ واحد معادل ۰.۶۷ درصد افت کرد و این تنها ساده ترین پیامد از این قبیل اعمال کوچک تروریستی است.

ما از مواهب امنیت اقتصادیمان بی خبریم. تا وقتی برقرار است، حتی وجودش را هم فراموش میکنیم! به قول پدرم تا وقتی یک عضو بدن دارد درست کار میکند ما حتی وجود آن را حس هم نمیکنیم. اصلا نمیدانیم پانکراس کجایمان است! تازه وقتی اندک دردی بگیرد هم جایش در بدن خود نمایی میکند و هم یادمان می افتد که عجب! پانکراس یک عضو مهم است که پشت معده پنهان شده!

#شاخص_بورس امروز تهران در کمتر دوساعت بعد از ترقه بازی #تروریستی داعشی ۵۳۵ واحد معادل ۰.۶۷ درصد افت کرد و این تنها ساده ترین پیامد از این قبیل اعمال کوچک تروریستی است. ما از مواهب امنیت اقتصادیمان بی خبریم. تا وقتی برقرار است، حتی وجودش را هم فراموش میکنیم! به قول پدرم تا وقتی یک عضو بدن دارد درست کار میکند ما حتی وجود آن را حس هم نمیکنیم. اصلا نمیدانیم پانکراس کجایمان است! تازه وقتی اندک دردی بگیرد هم جایش در بدن خود نمایی میکند هم یادمان می افتد که عجب! پانکراس یک عضو مهم است که پشت معده پنهان شده! #امنیت #داعش #حمله_تروریستی #تیراندازی_مجلس

A post shared by محمدرضا مهدیار اسماعیلی (@mrmi_ir) on

منبع: کانال اقتصادما/ محمدرضا مهدیاراسماعیلی