چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ۲۳:۱۴
نحوه پذیرش دکتری تخصصی دانشگاه امام صادق(ع) اعلام شد

نحوه پذیرش دکتری تخصصی دانشگاه امام صادق(ع) برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اعلام شد.