دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ ۱۹:۰۰
تیزر نماهنگ آغاز بکار شبکه یکپارچه خانه های مشاوره

این تیزر نماهنگ، به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در مرکز هنری رسانه ای ایده تولید شده است.