دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ ۲۰:۴۵
نگران نباشید، حسن روحانی اهل مذاکره است!

اما بنده بعید می دانم برنامه سیا برای تغییر نظام در ایران به خشونت کشیده شود، چون حسن روحانی اهل مذاکره است!

رادیو فرانسه گفته است: “اداره ویژه عملیات ایران {در سازمان سیا} که با هدف تغییر رژیم در ایران فعالیت می کند، افراد “خطرناکی!” را سازماندهی کرده است (و به انتصاب دی آندریا اشاره می کند) !”

اما بنده بعید می دانم برنامه سیا برای تغییر نظام در ایران به خشونت کشیده شود، چون حسن روحانی اهل مذاکره است …
منبع: کانال دکتر حجت الله عبدالملکی