پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰
تصاویر/ مناجات خوانی ماه رمضان در مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

دولت بهار: مجالس مناجات خوانی شمال و جنوب شهر نمی شناسد. هر جایی میتوان سراغشان را گرفت. در شب های ماه رمضان، مسجد دانشگاه امام صادق (ع) نیز میزبانی است برای آیت الله حائری شیرازی و میهمانان با مناجات خوانی مهدی رسولی همراه می شوند.