سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۳۰
انجمن علمی دانشجویی الهیات برگزار می‌‌‌‌‌‌‌‌کند؛
سخنرانی فلسفی با موضوع کاربرد طبیعیات در الهیات فلسفه اسلامی

سخنرانی فلسفی با موضوع کاربرد طبیعیات در الهیات فلسفه اسلامی توسط انجمن علمی دانشجویی الهیات برگزار می‌‌‌‌‌‌‌‌شود

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛ سخنرانی فلسفی با موضوع کاربرد طبیعیات در الهیات فلسفه اسلامی توسط انجمن علمی دانشجویی الهیات برگزار می‌‌‌‌‌‌‌‌شود

این نشست ساعت۱۷ روز چهارشنبه و با حضور دکتر سعید انواری برگزار می‌گردد.