جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰
انتخابات به پایان رسید و حسن روحانی برای بار دوم پیروز شد

 به رغم بداخلاقی، رقیب هراسی، استفاده وسیع از امکانات دولتی، حضور غیر قانونی مسئولین دیپلماتیک دولت در انتخابات و تخلفات گسترده دیگری که در صندوق های آراء اتفاق افتاد و هرچند شورای نگهبان و قوه قضاییه مسئولیت دارند به دقت به آنها رسیدگی کنند، در شرایط فعلی مدیریت چهارساله کشور در بخش دولتی در اختیار مجموعه ای قرار می گیرد که بنایی برای پیشرفت اقتصادی کشور و حرکت در مسیر صلاح توده مردم را ندارد.

اما بی شک مردمان انقلابی ایران- به رغم اینکه بخش زیادی از آنها تحت تاثیر تبلیغات و جو روانی ایجاد شده، به حسن روحانی رای دادند- نسبت به سرنوشت چهار ساله کشور بی تفاوت نخواهند بود …

در بخش اقتصاد پیشنهاد اینجانب پیگیری الگوی “اقتصاد مقاومتی مردمی” است. در این الگو دو برنامه پیگیری می شود:
برنامه اول) پیگیری اصلاح اقتصاد کشور توسط مردم و با توان و ظرفیت خودشان، بدون حساب کردن روی دولت!
برنامه دوم) مطالبه موثر از دولت برای ایفای نقش صحیح (و تلاش برای هدایت دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی و رفاه عموم مردم)؛

اگرچه در این مسیر دولت آقای روحانی مانعی بزرگ خواهد بود،لکن به فضل الهی تلاش مردم برای حل مشکل معیشت و پیشرفت اقتصادی کشور مثمر خواهد بود … ان شاء الله …

پس در چهار سال آتی، رویکرد ما عبارت خواهد بود از:
۱) به فعلیت رساندن همه ظرفیت های مردمی در حوزه اقتصاد؛
۲) تلاش برای هدایت دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی؛
منبع: کانال دکتر حجت الله عبدالملکی