جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۸:۵۰
منتشر شد:
خدمات اجتماعی و قدرت نرم

فعالیت‌های حزب‌الله، مدرسین دانشگاه عملیات ویژه مشترک (JSOU) وابسته به ارتش ایالات متحده را بر آن داشت تا کتابی را تحت عنوان « حزب‌الله: خدمات اجتماعی، به عنوان یک منبع قدرت» تألیف نمایند تا از آن در راستای استفاده بهینه از تجربیات موفق سازمان حزب‌الله در دوره های تربیت و آموزش فرماندهان ارتش ایالات متحده مورد استفاده قرار گیرد.

در روز ۱۶ آگوست ۲۰۰۶، در خلال جنگ ۳۳ روزه ی لبنان، گروهی از زنان ملبس به پرچم حزب‌الله لبنان(عکس روی جلد کتاب)، در قالب کمپین حزب‌الله، به حومه ی جنوبی و بمباران شده بیروت سرکشی کرده و وجوهی را در اختیار خانواده‌های مسلمان شیعه این مناطق قرار می دهند تا آنان بتوانند به خانه و زندگی خود سر و سامانی دوباره بخشند. این خدمات اجتماعی انجام شده توسط حزب‌الله موجب ایجاد قدرت نرم در بین مردم لبنان است.

این نوع فعالیت‌های حزب‌الله، مدرسین دانشگاه عملیات ویژه مشترک (JSOU) وابسته به ارتش ایالات متحده را بر آن داشت تا کتابی را تحت عنوان « حزب‌الله: خدمات اجتماعی، به عنوان یک منبع قدرت» تألیف نمایند تا از آن در راستای استفاده بهینه از تجربیات موفق سازمان حزب‌الله در دوره های تربیت و آموزش فرماندهان ارتش ایالات متحده مورد استفاده قرار گیرد.

خدمات اجتماعی و قدرت نرم ترجمه‌ای آزاد از کتاب ذکر شده است که توسط دکتر ساسان زارع و حسین روزبه ترجمه شده و بر آن است تا با مطالعه سازمان حزب‌الله و مستندسازی تجربیات موفق این سازمان، ولو از نگاه دشمنان، بتواند گامی مفید و موثر در راستای تئوری‌پردازی در عرصه بومی‌سازی تجربیات انقلاب اسلامی بردارد.

در این کتاب پس از بررسی تاریخچه لبنان و تشکیل حزب‌الله و رهبران آن به معرفی الگوی حزب‌الله و ساختار سازمانی آن برای اجرای اقدامات اجتماعی می پردازد و پس از آن مقادیر بودجه ی بخش خدمات اجتماعی این سازمان و نقل و انتقالات و منابع مالی را عنوان می کند و در انتها مبحث خدمات اجتماعی حزب‌الله و رابطه ی آن با عملیات‌های نظامی و غیرنظامی سازمان را مورد تحلیل و واکاوی قرار می دهد.