چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۳۰
با حضور دانشجویان کد های مختلف؛
مجمع دانشجویان استان کرمان برگزار شد

مجمع دانشجویان استان کرمان با حضور دانشجویان کرمانی از کدهای مختلف برگزار گردید و طی آن با مشورت اعضا به تدوین اساسنامه و هدف مجمع و برنامه های مختلف ورزشی،تفریحی، مذهبی و … پرداخته شد

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛ این جلسه با حضور دانشجویان کرمانی از کدهای مختلف برگزار گردید و طی آن با مشورت اعضا به تدوین اساسنامه و هدف مجمع و برنامه های مختلف ورزشی،تفریحی، مذهبی و … پرداخته شد.

در این جلسه جناب آقایان خاکسار، اسفندیار پور، احمدی و میرزائی دانشجویان کدهای ۸۸ و ۸۹ شرکت کردند و از نظرات و ارشادهای آنان بهره گرفته شد.

اصل هدف مجمع و برگزاری جلسات برای شناخت هرچه بیشتر و بهتر دانشجویان و اساتید کرمانی بوده است و برقراری ارتباطات گسترده تر و بهتر با یکدیگر به منظور بهره مندی از توان اشخاص مثل علمی،مدیریتی،مذهبی،مهارتی،شغلی و … در جهت رفع نیاز دانشجویان یا اهداف والاتر

طی این جلسه تصمیم به راه اندازی گروه تلگرامی مجمع برای برقراری،هماهنگی و برگزاری جلسات مختلف گردید.
هم چنین سایر برنامه های دیگر مثل آشنائی با شهرهای مختلف استان کرمان توسط خود دانشجویان و …

برنامه ثابت مجمع: برگزاری جلسه هفتگی قرآن جمعه شب ها در اتاق ۳۱۵ از اقامتگاه های جدید