پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ ۲۰:۵۵
لیست قبولی‌های دانشجویان حقوق در مقطع دکتری سال تحصیلی ٣٩-۴٠

گروه مطالعاتی میزان به بهانه اعلام نتایج دکتری در روز گذشته، لیست قبولی‌های دانشجویان حقوق در مقطع دکتری سال تحصیلی ٣٩-۴٠ را منتشر کرد.