چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰
مروری بر خاطرات و دست‌ نوشته های شهدای فروردین ماه دانشگاه

مروری بر خاطرات و دست نوشته‌های شهدای فروردین ماه دانشگاه همراه با دانلود بخشی از خاطرات ایشان ارائه شده است.

برای تهیه مجموعه ۷ جلدی «نغمه‌های سرخ» به لینک زیر مراجعه نمایید:

فروشگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دانلود بخش خاطرات و دست‌نوشته‌های شهدای اسفندماه دانشگاه امام صادق علیه‌السلام:

(برای مطالعه بیشتر و همچنین تحلیل‌های انجام‌شده، به نسخه اصلی کتاب مراجعه کنید.)

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید علی اکبر جلیلی بهابادی

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱/۱۴

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید مصطفی اسماعیلی

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱/۱۸

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید علی نیکبخت

تاریخ شهادت۱۳۶۶/۱/۱۸

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید رامین عقدایی

تاریخ شهادت۱۳۶۶/۱/۱۸

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید مطلب شفیعی

تاریخ شهادت۱۳۶۶/۱/۱۸

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید علی شریعتمداری

تاریخ شهادت۱۳۶۶/۱/۱۸

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید محمود برزگری

تاریخ شهادت۱۳۶۶/۱/۱۸

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید محمد حامدی

تاریخ شهادت۱۳۶۶/۱/۱۸

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید محسن غرسبان روزبهانی

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱/۲۰

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید غلامرضا بیات

تاریخ شهادت۱۳۶۶/۱/۲۰

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید میرسعید صادقی

تاریخ شهادت۱۳۶۶/۱/۲۲

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید قاسم اشجع زاده

تاریخ شهادت ۱۳۶۶/۱/۲۴

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید امیرحسن پورنایینی

تاریخ شهادت۱۳۶۶/۱/۲۸

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

دانلود بخش خاطرات و دست نوشته های

شهید سعید وطن پور

تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۱/۳۰

برای مطالعه بیشتر به کتاب مراجعه کنید

 

 

نغمه‌های سرخ

برای تهیه مجموعه ۷ جلدی «نغمه‌های سرخ» به لینک زیر مراجعه نمایید:

فروشگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام