دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰
فیلم/ نظر پروفسور درخشان درباره ی دکتر جلیلی

پروفسور درخشان استاد تمام اقتصاد از دانشگاه آکسفورد: دکتر جلیلی به یک نقطه عطف در تاریخ ایران بدل خواهد شد.