یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰
فیلم/ اختلالات در جریان خون رسانی قلب به بدن و علت های آن

⁣دکتر علیزاده، در جلسه ۲۷ بهمن پارسال، از اختلالات در جریان خون رسانی قلب به بدن و علت های آن با ما سخن راندند: عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم…