چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۶:۰۲
فیلم/ دکتر شیخ حسین ابراهیمی دینانی در یکی از نشست های مرکز رشد

دکتر شیخ حسین ابراهیمی دینانی از شاگردان علامه طباطبایی (ره) در یکی از نشستهای مرکز از خلجان بین معلومات و مجهولات به عنوان منشا اضطراب بشر یاد کردند.