چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰
نشانی مشاورین محترم مرکز مشاوره دانشگاه در فضای مجازی

قابل توجه اساتید، کارمندان و دانشجویان گرامی، جهت ارتباط در فضای مجازی با مشاورین محترم مرکز مشاوره دانشگاه می توانید از طریق شبکه تلگرام با ای دی های موجود در این مطلب، در ارتباط باشید.

دکتر حمیدرضا دائمی (دکتری روانشناسی تربیتی)
@hamidrezadaemii
حجت السلام و المسلمین الهی نیا (مدرک حوزی و کارشناسی ارشد مشاوره)
@Rezaelah
دکتر محمد حسن آسایش (دکتری مشاوره)
@familycounselingcollegian
دکتر سید بشیر حسینی (دکتری فرهنگ و ارتباطات)
@SaiedBashirHosseini
سید علی قنادیان (مدرک حوزی و کارشناسی ارشد مشاوره)
@Sayyid_Ali_Ghannadian
محمد صادق عطایی(کارشناسی ارشد روانشناسی)
@Mohamadsadegh_ataei
امیرحسین شاهنوش(کارشناسی ارشد مشاوره و الهیات)
@positvepsychology
مجتبی حقانی(کارشناسی ارشد مشاوره شغلی)
@Mojtaba690502

حمید رضا فرهمند(کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی)
@Hamid194961
علی قائدنیای جهرمی (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)
@Psychohealth
سرکارخانم فرمانی(کارشناسی ارشد مشاوره خانواده)
@FamilycounselorF

کانال مرکز مشاوره دانشگاه امام صادق (ع)
https://telegram.me/joinchat/CZzprjurlbZv8ty2XVi_sA