دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶ ۲۲:۲۶
فیلم/ نشست علمی مرکز رشد با موضوع تجربه نظری مدیریت اسلامی

آیت الله مهدوی کنی(ره): مدیریت خودش یک علم نیست، هنر است اما…