دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰
فیلم/ یک واجب قبل از تدریس

دانش آموخته دانشگاه امام صادق، اولین ایرانی و کارشناس ارشد صندوق بین المللی پول از ابتدائیات تدریس می گوید.