پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ۲۱:۴۵
تحلیل آثار درآمد نفت بر شکل گیری رانت در اقتصاد ایران

⁣نفت مایه موهبت یا نقمت؟ عامل رشد و توسعه یا ماندن در عقب ماندگی مصرف‌زده؟ نفت و منابع طبیعی در تاریخ جوامع دارای کارکرد دوسویه بوده است. گاه دولت ها از آن به‌عنوان فرصتی برای بهبود زیرساخت ها و توسعه شتابنده در جهان بهره برده اند و گاه بستری برای توسعه مصرف زدگی، افزایش فساد […]

⁣نفت مایه موهبت یا نقمت؟ عامل رشد و توسعه یا ماندن در عقب ماندگی مصرف‌زده؟ نفت و منابع طبیعی در تاریخ جوامع دارای کارکرد دوسویه بوده است. گاه دولت ها از آن به‌عنوان فرصتی برای بهبود زیرساخت ها و توسعه شتابنده در جهان بهره برده اند و گاه بستری برای توسعه مصرف زدگی، افزایش فساد سیاسی و اقتصادی و شکل گیری یک دولت رانتی و به‌تبع اقتصاد رانتی شده است. به نظر می رسد مسئله نحوه تعامل و برخورد دولت ها با این منبع ثروت است.
⁣امیرحسین غفاری پژوهشگر مرکز رشد در یادداشتی با عنوان «تحلیل آثار درآمد نفت بر شکل‌گیری رانت در اقتصاد ایران» به تحلیل کژکارکردهای نفت بر اقتصاد ملی ما پرداخته است که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.
⁣⁣⁣متن تفصیلی یادداشت به پیوست تقدیم شما می گردد.

برای دریافت کامل پژوهش، کلیک کنید…