دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ۱۹:۳۵
تألیف کتاب «تاریخ کشاورزی ایران»

اعضاء هسته مطالعات خط‌مشی کشاورزی در آبان ۱۳۹۵ از استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر سید علوی درخواست کردند رهنمودهایی جهت مطالعه در «تاریخ کشاورزی ایران» به این هسته ارائه فرمایند. آقای دکتر علوی لطف فرمودند که در زمانی کوتاه، بیش از چهارصد صفحه مطلب در این حوزه فیش برداری کرده و به رشته تحریر درآوردند.

اعضاء هسته مطالعات خط‌ مشی کشاورزی در آبان ۱۳۹۵ از استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر سید علوی درخواست کردند رهنمودهایی جهت مطالعه در «تاریخ کشاورزی ایران» به این هسته ارائه فرمایند. آقای دکتر علوی لطف فرمودند که در زمانی کوتاه، بیش از چهارصد صفحه مطلب در این حوزه فیش برداری کرده و به رشته تحریر درآوردند.
⁣در همین راستا جمعی از اعضاء هسته در هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۵ خدمت آقای دکتر علوی رسیدند و ضمن بهره‌مندی از سخنان استاد در حوزه تاریخ کشاورزی ایران، از ایشان درخواست کردند که تألیف کتابی با این موضوع را به اتمام برسانند. به این ترتیب ان شاء اللّه طی ماه‌های آینده تألیف کتاب «تاریخ کشاورزی ایران» به قلم آقای دکتر علوی به اتمام خواهد رسید.