دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ۱۹:۴۵
عبدالملکی، استاد اقتصاد:
آمار اشتغال با رشد اقتصادی یک درصد هم‌خوانی ندارد

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) آمار اشتغال ۶۲۸‌هزار نفری را محل بحث جدی دانست و گفت: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی یک درصد بوده و افزایش بهره‌وری نیروی کار را مرکز آمار تایید نمی‌کند باید این آمارها مورد بررسی قرار گیرند.

 استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) آمار اشتغال ۶۲۸‌هزار نفری را محل بحث جدی دانست و گفت: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی یک درصد بوده و افزایش بهره‌وری نیروی کار را مرکز آمار تایید نمی‌کند باید این آمارها مورد بررسی قرار گیرند.
به گزارش نسیم، حجت ا… عبدالملکی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم، رکود و بی‌ثباتی در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ارز نمی‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ۶٢٨‌هزار شغل در کشور باشد؛ امری که وزارت اقتصاد آن را اعلام کرده است. پیشنهاد می‌کنم وزارت اقتصاد و دارایی این آمار را اصلاح یا آمار دقیق‌تری را ارائه کند، در‌صورتی‌که از تابستان ٩۴ تا تابستان ٩۵، تعداد ۶٣٠‌هزار نفر اشتغال خالص افزوده شده و این نشان‌دهنده این است که دولت در بخش اشتغال‌زایی چندان موفق نبوده است.

منبع: روزنامه جهان آرا