یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۲:۴۵
اسامی قبول شدگان آزمون دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه امام صادق(ع)

علاوه بر اسامی قبول شدگان آزمون دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه امام صادق(ع)، اسامی قبول شدگان سی و یکمین آزمون معارف اسلامی و اطلاعیه پذیرش تکمیل ظرفیت دکتری ۹۶-۹۵ و همچنین بایگانی اطلاعیه های دکتری نیز ارائه گردیده است.